Language:
Menu

BIOSTAT-CHF

TCC heeft onlangs een EU-subsidie verworven om een studie gericht op “therapie-op–maat” uit te voeren onder patiënten met hartfalen.

Hartfalen komt vaak voor in Europa en de prevalentie neemt toe omdat de bevolking vergrijst. Ondanks de grote verbeteringen in de zorg sinds de vroege jaren '90, is hartfalen nog steeds gerelateerd aan een slechte prognose, een verminderde kwaliteit van leven en hoge kosten voor de gezondheidszorg. Veel nieuwe therapieën hebben gefaald. Een voor de hand liggende reden hiervoor is dat de respons op een behandeling niet homogeen is. Behandeling zou eigenlijk moeten worden aangepast aan individuele patiëntkarakteristieken. BiOSTAT-CHF, met bijna € 12 miljoen van de Europese commissie, gaat patiënten identificeren met een slechte uitkomst ondanks dat zij behandeld worden volgens de huidige richtlijnen.

In BiOSTAT-CHF worden 2500 patiënten onderzocht die zich onlangs in het ziekenhuis of op de polikliniek hebben gepresenteerd met een verergering van het hartfalen. Behandeling zal worden geoptimaliseerd volgens de meest recente hartfalenrichtlijnen van de European Society of Cardiology. Wanneer de patiënten optimaal worden behandeld, zullen veranderingen in symptomen en inspanningstolerantie worden geëvalueerd. Patiënten zullen gedurende gemiddeld 18 maanden worden gevolgd waarbij sterfte en ziekenhuisopnames voor hartfalen zullen worden geregistreerd.

Met behulp van een systeembiologische benadering, waarbij gegevens over demografie, biomarkers, genomics, proteomics en de aanvankelijke respons op de therapie worden gebruikt, zal een risico-voorspellingsmodel worden ontworpen. Dit model zal daarna worden gevalideerd in een real-life cohort van 2500 patiënten met chronisch hartfalen. BiOSTAT-CHF zal een belangrijke stap zijn op weg naar gepersonaliseerde geneeskunde.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van het TCC in dit onderzoek zijn (1) het opzetten van een state-of-the-art, multinationaal netwerk van onderzoekers en (2) het coördineren en uitvoeren van de klinische studie met behulp van het hierboven beschreven netwerk.