Language:
Menu

RACE II

De RACE II studie is een multi-center, gerandomiseerd, open label onderzoek, dat twee behandelstrategieën vergelijkt bij patiënten met persisterend boezemfibrilleren. De behandelingsstrategieën zijn strikte en tolerante hartfrequentie-controle (“rate control”). Strikte hartfrequentie-controle kan worden omschreven als het behouden van een hartfrequentie onder de 80 slagen per minuut in rust en een hartfrequentie onder de 110 slagen per minuut bij lichte inspanning. Tolerante hartfrequentie-controle is gedefinieerd als een hartfrequentie onder de 110 slagen per minuut in rust. Een totaal van meer dan 600 patiënten is geïncludeerd in de RACE II studie. De RACE II studie heeft tot doel te laten zien dat een tolerante hartfrequentie-controle niet minder goed is dan een strikte hartfrequentie-controle als gekeken wordt naar cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit.

De RACE II studie is geïnitieerd door onderzoekers van de afdeling Cardiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. De studie wordt uitgevoerd in 33 centra in Nederland. Het TCC is betrokken bij het gehele uitvoeringsproces van de RACE II studie. Het TCC heeft het klinisch project management en datamanagement verzorgd, de case report forms ontworpen, de database ontwikkeld en onderhouden, de verschillende studiecentra gemonitord en statistische analyses op de data uitgevoerd.

Geselecteerde RACE II publicaties
Van Gelder IC, Van Veldhuisen DJ, Crijns HJ, Tuininga YS, Tijssen JG, Alings AM, Bosker HA, Cornel JH, Kamp O, Veeger NJ, Volbeda M, Rienstra M, Ranchor AV, TenVergert EM, Van den Berg MP. Rate Control Efficacy in permanent atrial fibrillation: a comparison between lenient versus strict rate control in patients with and without heart failure. Background, aims, and design of RACE II. Am Heart J. 2006 Sep;152(3):420-6.

Van Gelder IC, Groenveld HF, Crijns HJ, Tuininga YS, Tijssen JG, Alings AM, Hillege HL, Bergsma-Kadijk JA, Cornel JH, Kamp O, Tukkie R, Bosker HA, Van Veldhuisen DJ, Van den Berg MP; RACE II Investigators. Lenient versus strict rate control in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2010 Apr 15;362(15):1363-73.