Language:
Menu

RACE I

De RACE I (RAte Control versus Electrical cardioversion) studie onderzocht de invloed van hypertensie op morbiditeit en mortaliteit gedurende hartfrequentie-controle (“rate control”) en hartritme-controle bij patiënten met persisterend boezemfibrilleren. In totaal werden 522 patiënten geïncludeerd in de studie. Zij werden gerandomiseerd naar rate control of ritme-controle. De RACE I onderzoekers kwamen tot de conclusie dat er bij patiënten met persisterend boezemfibrilleren en hypertensie sprake is van een hogere cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit als zij worden behandeld met een medicamenteuze ritme-controle vergeleken met de rate control strategie.

De RACE I studie werd uitgevoerd door onderzoekers van de afdeling Cardiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het TCC was betrokken bij het gehele uitvoeringsproces van de RACE I studie. Wij hebben het klinisch project management en datamanagement verzorgd, de case report forms ontworpen, de database ontwikkeld en onderhouden, de studiecentra gemonitord en statistische analyses op de data uitgevoerd.

Geselecteerde RACE I publicates
Van Gelder, IC, Hagens VE, Bosker HA, Kingma JH, Kamp O, Kingma T, et al. A comparison of rate control and rhythm control in patients with recurrent persistent atrial fibrillation. N Engl J Med 2002 Dec 5;347(23):1834-1840.

Rienstra M, Van Veldhuisen DJ, Crijns HJ, Van Gelder IC; RACE Investigators. Enhanced cardiovascular morbidity and mortality during rhythm control treatment in persistent atrial fibrillation in hypertensives: data of the RACE study. Eur Heart J. 2007 Mar;28(6):741-51.

Hagens VE, Rienstra M, Van Veldhuisen DJ, Crijns HJ, Van Gelder IC. Determinants of sudden cardiac death in patients with persistent atrial fibrillation in the rate control versus electrical cardioversion (RACE) study. Am J Cardiol. 2006 Oct 1;98(7):929-32.