Language:
Menu

COACH

De COACH (Coordinating study evaluating Outcomes of Advising and Counselling in Heart Failure) studie onderzocht de effectiviteit van twee interventies bij patiënten met chronisch hartfalen. De interventies bestonden uit gematigd of intensief ziektemanagement door een hartfalenverpleegkundige en werden vergeleken met care as usual. De studie keek naar de tijd tot aan overlijden of de eerste heropname als gevolg van hartfalen. Verder werd gekeken naar de kwaliteit van leven en naar de ziektekosten. Ook werd de rol van onderliggende mechanismen op de effectiviteit van de twee interventies onderzocht, zoals kennis van de patiënten, houding, vaardigheden, gedrag en therapietrouw.

In totaal zijn 1023 patiënten in de studie ingesloten. In totaal waren er gedurende het onderzoek 411 patiënten die heropgenomen werden als gevolg van hartfalen of die overleden. Beide interventiegroepen lieten geen reductie zien in het gecombineerde eindpunt overlijden of een heropname als gevolg van hartfalen vergeleken met de care as usual groep. Er was een kleine afname in mortaliteit en een kleine toename in het aantal korte opnames in beide interventiegroepen.

De COACH studie werd uitgevoerd door onderzoekers van de afdeling Cardiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen, in nauwe samenwerking met het TCC. Het TCC was betrokken bij het gehele uitvoeringsproces van de COACH studie. Wij hebben klinisch project management verzorgd, de database ontwikkeld en onderhouden, de studiecentra gemonitord en statistische analyses van de data uitgevoerd.

Geselecteerde COACH publicaties
Jaarsma T, van der Wal MH, Lesman-Leegte I, Luttik ML, Hogenhuis J, Veeger NJ, Sanderman R, Hoes AW, van Gilst WH, Lok DJ, Dunselman PH, Tijssen JG, Hillege HL, van Veldhuisen DJ; Coordinating Study Evaluating Outcomes of Advising and Counseling in Heart Failure (COACH) Investigators. Effect of moderate or intensive disease management program on outcome in patients with heart failure: Coordinating Study Evaluating Outcomes of Advising and Counseling in Heart Failure (COACH). Arch Intern Med. 2008 Feb 11;168(3):316-24.

Jaarsma T, Van Der Wal MH, Hogenhuis J, Lesman I, Luttik ML, Veeger NJ, Van Veldhuisen DJ. Design and methodology of the COACH study: a multicenter randomised Coordinating study evaluating Outcomes of Advising and Counselling in Heart failure. Eur J Heart Fail. 2004 Mar 1;6(2):227-33.

Externe links
COACH