Language:
Menu

PREVEND

De PREVEND (Prevention of Renal and Vascular Endstage Disease) studie onderzoekt de risicofactoren, de gangbaarheid en de gevolgen van microalbuminurie bij verder gezonde volwassenen in de stad Groningen. Een sub studie onderzocht de effectiviteit van twee mogelijke farmaceutische behandelingen in een twee bij twee faculteitsontwerp.

In totaal zijn er 85,421 personen uitgenodigd om deel te nemen aan de studie en 40,856 personen hebben gereageerd. Van dat aantal zijn er 8,592 personen uitgenodigd voor verdere screening. Een totaal van 864 deelnemers werd geïncludeerd in de substudie om de effectiviteit van de twee farmaceutische behandelingen te onderzoeken. De natuurlijke oorzaak van microalbuminurie werd geobserveerd bij 7,728 deelnemers.

Medewerkers van het TCC zijn betrokken bij de PREVEND studie vanaf het moment dat de studie van start ging in 1997. Wij coördineren de gehele scope van de data verzameling. Dit houdt in, het versturen van brieven naar, en het maken van afspraken met deelnemers, tot aan het valideren van de data in de database. Wij regelen ook het rapporteren van individuele en groepsresultaten aan de individuele deelnemers en hun huisartsen. Verder coördineren onze medewerkers en leggen zij de opslag van bloed, urine en weefsel monsters vast in de vriezers van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Het TCC heeft ervoor gezorgd dat een groot deel van de taken rondom de data verzameling van de PREVEND studie zijn geautomatiseerd in het database systeem. Voorbeelden daarvan zijn, communicatie met deelnemers, huisartsen, ziekenhuis laboratoria en de gemeente. De automatisering verhoogt de kwaliteit van de verzamelde en vastgelegde data, en vermindert de kosten van data verzameling. Verder kunnen onderzoekers die werken aan de PREVEND studie data uit de database halen op elk gewenst moment via een retrieval suite, ontwikkeld door het TCC.

Op dit moment zijn er meer dan 120 artikelen over de PREVEND studie gepubliceerd in vaktijdschriften en kranten. Ook zijn er meer dan 200 samenvattingen en andere samenvattende rapporten over de PREVEND studie gepresenteerd op nationale en internationale wetenschappelijke congressen en bijeenkomsten.


Geselecteerde PREVEND publicaties
Hillege HL, Fidler V, Diercks GF, van Gilst WH, de Zeeuw D, van Veldhuisen DJ, Gans RO, Janssen WM, Grobbee DE, de Jong PE. Urinary albumin excretion predicts cardiovascular and noncardiovascular mortality in general population. Prevention of Renal and Vascular End Stage Disease (PREVEND) Study Group. Circulation. 2002 Oct 1;106(14):1777-82.

Asselbergs FW, Diercks GF, Hillege HL, van Boven AJ, Janssen WM, Voors AA, de Zeeuw D, de Jong PE, van Veldhuisen DJ, van Gilst WH. Prevention of Renal and Vascular Endstage Disease Intervention Trial (PREVEND IT) Investigators. Effects of fosinopril and pravastatin on cardiovascular events in subjects with microalbuminuria.
Circulation. 2004 Nov 2;110(18):2809-16.

Externe links
PREVEND