Language:
Menu

Lifelines

Het LifeLines project heeft als doel te onderzoeken waarom sommige mensen gezond ouder worden en andere mensen al op jonge leeftijd problemen met hun gezondheid krijgen. Er is speciale aandacht voor chronische ziekten, zoals astma, diabetes en nierfalen. Het project zal om en nabij 30 jaar duren en ongeveer 165.000 deelnemers uit de Nederlandse provincies Groningen, Friesland en Drenthe zullen participeren.

Het LifeLines project onderzoekt een breed scala aan factoren die kunnen bijdragen aan de gezondheidstoestand van een persoon en het risico op het ontwikkelen van chronische ziekten later in het leven. Het project houdt rekening met levenstijl, genetische, psychologische en sociale factoren. LifeLines onderzoekers verwachten dat deze brede aanpak zal resulteren in een duidelijk begrip over hoe en waarom personen chronische aandoeningen ontwikkelen. Met de resultaten van LifeLines hoopt men persoonsgerichte preventie en behandelingsprogramma’s te kunnen ontwikkelen.

Het TCC speelt een hoofdrol in het verzamelen van data en het verzorgen van management voor het LifeLines project. Wij hebben elektronische case report forms ontwikkeld, evenals een uitgebreide software-applicatie en een database. Deze software-applicatie en database zorgen ervoor dat projectmedewerkers op verschillende locaties in het noorden van Nederland toegang hebben tot de data en dat zij data kunnen invoeren. De database slaat een grote hoeveelheid data van elke deelnemer op en registreert zelfs de exacte locatie van zijn of haar urine- en bloedmonsters in de LifeLines vriezers.

We hebben ook een belangrijke rol gespeeld door innovatieve methoden van dataverzameling en -opslag voor de LifeLines studie in te zetten. Data van geavanceerde “age glycation end-product readers” worden uitgelezen in de database tijdens het uitvoeren van de test. Ditzelfde geldt voor de apparatuur om de bloeddruk te meten en ECG’s en spirometrie uit te voeren. De resultaten van bloed- en urinetesten worden automatisch gedownload vanuit de servers van de centrale laboratoria van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Deze innovatieve methoden zorgen ervoor dat een grote hoeveelheid data efficiënt en nauwkeurig kunnen worden geregistreerd, geanalyseerd en geïnterpreteerd.

Ook alle contacten tussen LifeLines projectmedewerkers en deelnemers worden automatisch geregistreerd in de database. Brieven aan deelnemers en hun huisartsen en reacties van deelnemers op vragenlijsten worden automatisch gegenereerd en elektronisch bewaard. Dit verkleint de behoefte aan fysieke opslagruimte voor case report forms en correspondentie tussen het LifeLines team en hun deelnemers.

Externe links
Lifelines
Target