Language:
Menu

GECKO Drenthe

De prevalentie van overgewicht bij kinderen neemt toe en vormt een belangrijk gezondheidsprobleem voor de toekomst. Het Groningen Expertise Centrum voor Kinderen met Overgewicht (GECKO) onderzoekt omgevings- en genetische risicofactoren van overgewicht bij kinderen. GECKO Drenthe is een op populatie gebaseerde geboortecohortstudie van 2997 kinderen, die in één jaar in de provincie Drenthe zijn geboren. De studie onderzoekt hoe lichaamsgewicht en vetopslag zich ontwikkelen en hoe deze worden beïnvloed door factoren van zowel moeder als kind. DNA-analyse en programmering van de stofwisseling zijn belangrijke aspecten.

De deelnemers aan GECKO Drenthe zullen worden gevolgd vanaf hun geboorte tot aan de volwassen leeftijd. Genetische, biomedische, sociale, omgevings- en voedingsgegevens zullen worden verzameld van de deelnemers en hun ouders. Data en weefselmonsters worden verzameld door verloskundigen, huisartsen en gynaecologen die de moeder begeleiden gedurende haar zwangerschap, bevalling en de periode na de bevalling. Data en weefselmonsters worden ook verzameld door verplegend personeel en artsen op consultatiebureaus en door personeel van Jeugdgezondheidszorg. Er worden data verzameld op 12 momenten tijdens de zwangerschap en de eerste 18 levensmaanden van de deelnemer. Verdere dataverzameling zal worden gepland rondom de gebruikelijke bezoeken aan consultatiebureaus en Jeugdgezondheidszorg.

Het TCC ontwikkelt, print en scant de papieren case report forms, die gebruikt worden om grote hoeveelheden data te verzamelen voor de GECKO Drenthe studie. Deze case report forms stellen ouders en een groot aantal gezondheidsprofessionals in staat om data vast te leggen met een minimum aan instructies.
De data op deze formulieren komen na het scannen geautomatiseerd in een database terecht, waardoor het omzetten van data op papier naar data in een database op een nauwkeurige en kostenbesparende wijze kan plaatsvinden.

Onze medewerkers hebben ook handmatig data ingevoerd van ander typen papieren case report forms. Ook hebben wij een software-applicatie ontwikkeld om gedetailleerde gegevens van de deelnemers en hun zorgverleners te registreren.

Externe links

GECKO Drenthe